Kwaliteitsbeleid

EarlyBird hecht eraan om de kwaliteit te borgen en verder te ontwikkelen. Voor scholen en kinderopvangcentra is er een kwaliteitskeurmerk dat toegekend wordt als voldaan wordt aan een aantal eisen. Met behulp van een Kijkwijzer gaan we na of er voldoende aanbod is van Engelstalige activiteiten is, en of dat goed gespreid is over de week. Hoe goed voeren medewerkers en leerkrachten het programma uit? Hoe goed is hun Engels? Is dat programma herkenbaar in de gehele organisatie, ook een paar jaar na de enthousiaste start? Hoe worden ouders geïnformeerd en is er samenwerking met partners? Al deze eisen zijn verwerkt in de standaard EarlyBird. De Kijkwijzer voor scholen is erkend door EP-Nuffic.

 

 

De invoering van EarlyBird gaat niet van de ene dag op de andere. Wij stellen onze scholen en kindcentra een traject van drie tot vier jaar voor. Daarbij wordt er voor begeleiding en nascholing gezorgd door EarlyBird of een van onze partners.

 

De stap naar volledige erkenning en toekenning van het keurmerk is voor scholen in tweeën geknipt. In het eerste of tweede jaar vindt de eerste evaluatie plaats. Na drie of vier jaar is de tweede visitatie en kan vastgesteld worden of de school het EarlyBird-keurmerk kan krijgen.

 

Tientallen scholen en sinds kort ook centra voor kinderopvang hechten grote waarde aan dit kwaliteitsbeleid. Een overzicht van de scholen die aan de standaard EarlyBird voldoen kunt u hier bekijken.

Over EarlyBird