Over EarlyBird

EarlyBird is in 2003 ontstaan uit een initiatief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Het lokale initiatief vond ook buiten Rotterdam snel aanhang. In de loop der tijd heeft EarlyBird zich ontwikkeld tot een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE). EarlyBird werkt nauw samen regionale partners, ontwikkelaars van curricula en les- en spelmaterialen en met onderzoekers.

 

De methodiek en de materialen van EarlyBird hebben een landelijke reputatie opgebouwd. De erkenning is zichtbaar in de prijs van het Europees Talenlabel en is vooral merkbaar in het plezier dat steeds meer scholen en kinderopvangcentra beleven aan invoering en ontwikkeling van hun versie van EarlyBird.

 

EarlyBird is koploper op het gebied van vvtoE en streeft ernaar dat te blijven. Dat kan alleen maar door te investeren in kennis- en productontwikkeling. Onderzoek ligt aan de basis hiervan. Dit wordt vaak door EarlyBird zelf geïnitieerd. De resultaten van onderzoeken naar bijvoorbeeld de opbrengsten, het kwaliteitsbeleid en inzet van digitale leermiddelen versterken de kennisbasis en worden gedeeld met andere instanties betrokken bij de landelijke ontwikkelingen, zoals EP-Nuffic. Ook heeft EarlyBird zitting in het landelijk platform vvto en de Kenniskring Engels van PABO’s. 

Over EarlyBird