24 juni 2015

180 leerkrachten met subsidie naar Pilgrims

Bijna 180 leerkrachten hebben Erasmus+ subsidie ontvangen om komend schooljaar een taaltraining bij Pilgrims in Canterbury te volgen.

EarlyBird organiseert al meer dan vijf jaar taaltrainingen bij cursusinstituut Pilgrims in Canterbury. Voor deze cursussen kan Erasmus+ subsidie worden aangevraagd die de cursus-, reis- en verblijfskosten bijna volledig dekt. Veel scholen hebben afgelopen ronde met hulp van EarlyBird met succes een subsidieaanvraag ingediend. Een mooi resultaat, waardoor komend schooljaar bijna 180 leerkrachten naar Canterbury zullen reizen om hun Engels te verbeteren, zich verder te bekwamen in de vakdidactiek van van vvtoEngels en - niet onbelangrijk - voor heel veel plezier!

Nieuws