Brede school

Onder deze noemer verstaan we alle activiteiten die scholen in het kader van de Brede School of verlengde dagarrangementen voor hun leerlingen van 4 tot 12 jaar verzorgen. EarlyBird richt zich daarbij natuurlijk op activiteiten in het Engels. We sluiten aan op wat gebruikelijk is in de Brede School, maar die staan dan op het programma als Dance, Drama of Fine Arts. In overleg zoeken we naar de meest geschikte activiteiten die net als het programma onder schooltijd vooral gericht zijn op de communicatieve aspecten van de taal.

 

De werkvormen en de activiteiten worden aangepast aan de leeftijd en taalvaardigheid van de kinderen. De voertaal is uitsluitend Engels. Dat wordt door de kinderen als spannend en uitdagend ervaren. De activiteiten hebben zowel een educatief als een recreatief element.

 

De activiteiten worden verzorgd door 'activity coaches'. We hebben een groot aantal 'activity lines' uitgewerkt en zorgen voor een goede aansluiting bij het schoolprogramma en het niveau van het Engels.

 

Daarnaast kunnen we ook cursussen Engels verzorgen. In het kader van de verlengde dagarrangementen kiezen scholen dan voor een jaarprogramma Engels voor een aantal groepen en soms zelfs de hele school. Ook kortere cursussen Engels zijn mogelijk.

Nieuws

Open application: Activity Coach for English Brede Schoolactiviteiten

08 november 2017 - EarlyBird is looking for enthusiastic native speakers or near native speakers interested in doing English brede school activities.
Lees meer ›

Programma's